Türkiye'nin İlk Muhasebe Bürolarına Özel CRM Yazılımı

Tüm Detaylar İçin Tanıtım Videosunu İzleyin

Çalışan (kullanıcı) Sınırı Yok + Yıllık Ücret Yok

Bir Defa Alın, Ömür Boyu %100 ÜCRETSİZ Kullanın

3 Ana Başlıkta Muhasebe CRM'in Faydaları

1. Fatura Toplama, İşleme, Kontrol, Onay, Bildirim ve Gönderim Takip Sistemi

 • Tüm Mükelleflerden Toplanan (Alınan veya Alınmayan) İlgili Aya Ait Faturaların Toplanma Durumunu Takip Etme
 • Tüm Vergi Beyannamelerinin Sorumlu Çalışanlar Tarafından İşlenip İşlenmediğini Takip Etme (Fatura İşlenme Durumunu Kontrol Etme)
 • GİB'e Göndermeye Hazır Olan Beyannamelerin, SMMM (Veya Ofis Yöneticisi) Tarafından Kontrol Edilip Edilmediğini Takip Etme
 • Tüm Mükelleflerin Beyannamelerinin GİB'e Beyan Edilip Edilmediğini Kontrol Etme
 • Onaylanmış Tüm Beyannamelerin Mükelleflere Toplu Olarak Mail, SMS veya WhatsApp ile Gönderilip Gönderilmediğini Kontrol Etme
 • Kısacası Özetle;

  Toplanan Faturaları, İşlenen Faturaları, Yapılan Beyannemeleri, Kontrol Edilen Beyannameleri, GİB'e Gönderilen Beyannameleri, Mükellefe Gönderilen Tahakkukları Tek Bir Sayfadan Kontrol Edip Takip Edebilirsiniz.

2. Muhasebe Bürosu İş Takip Sistemi

 • Muhasebe Bürosundaki Tüm Çalışanlara ve Yöneticilere İş (Görev) Tanımlama
 • İsterseniz, Muhasebe Bürosunda Herhangi Birine Atanan Bir İş (Görev) Hakkında Mükellefe de Bilgi Verme (Mail ve SMS İle Otomatik Olarak Haberdar Etme)
 • Sizin veya Personellerin Birbirine Atadığı (Eklediği) İşlerin İlgili Kişilere Mail ve SMS İle Otomatik Bildirilmesi
 • İşlere (Görevlere) Not Ekleme, Fotoğraf Ekleme, Dosya Ekleme
 • İşin (Görevin) Başlangıç ve Bitiş Tarihini Belirleme, Aciliyet Durumunu Etiketleme
 • Bir Görevi Birden Fazla Kişiye Atama (Sorumlu Tutma)
 • Sizin Tarafınızdan Atanan Tüm İşlerin (Görevlerin) Sürecini (Durumunu) Takip Etme
 • Akıllı İş Akış Tablosu Sayesinde Tüm Süreci Takip Etme
 • Hem Size Atanan Hem de Sizin Atadığınız Tüm İşleri Tek Tablodan Takip Etme
 • Muhasebe Bürosundaki Kişilerin Kendisine Atanan İş ve Görevleri Listeleme Tablosu (Sorumlu Olduğunuz İşler)
 • Tamamlanmış (Muhasebe Bürosundaki Kişilerin Bitirdiği) İşleri Kontrol Etme ve Onaylama
 • Her Çalışanın Kendi Kişisel Notlarını Ekleme İmkanı (Online Not Kağıtları)
 • Toplu İş Alarmı Oluşturarak İleri Tarih ve Saatte İlgili Kişileri Mail ve SMS İle Otomatik Olarak Toplu Uyarma Sistemi
 • Toplu İş Alarmı Yapıldığında Giden SMS ve Maillerin Kimler Tarafından Okunduğunu Raporlama
 • Akıllı Takvim İle Günlük/Haftalık/Aylık ve Yıllık İşlerin Başlıklarını ve Detaylarını Tek Sayfalık Tablo Üzerinden Görme İmkanı
 • Akıllı Takvim Üzerinden Yeni İş ve Hatırlatma Ekleme / Var Olanları Düzenleme
 • Sınırsız İş (Görev) ve Dosya Ekleme
 • Sınırsız Çalışan / Yönetici Ekleme
 • Sınırsız Görev Alarmı Kurma

3. Mükellefin Muhasebe Bürosuna İş (Görev) Ataması

 • Mükellefin Muhasebe Bürosundaki Kişi(lere) İş (Görev) Tanımlaması
 • Mükellefin Muhasebe Bürosuna Atadığı İşi (Görevi) Bürodaki İlgili Kişilere Otomatik Olarak Mail ve SMS Olarak Bildirme
 • Mükellef İş Eklerken İşin İçerisine Fotoğraf, Dosya ve Not Ekleme İmkanı

Aklınızda Bir Soru Mu Var? Hemen Şimdi Talep Bırakın!